نویسنده موضوع: پاور کامپیوتر  (دفعات بازدید: 2223 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

  آفلاین /><span class= آفلاین
  کاربر جدید جنجالی
  *

 • ارسال: 232

 • مجموع امتیاز 78
 • به اندازه تعداد پلکایی که توعمرم میزنم دوستون دارم
  • تفريح كده
پاور کامپیوتر
« در: سپتامبر 23, 2010, 10:10:51 pm »

منبع تغذيه چيست ؟
همانطور كه مي دانيد هر وسيله الکترونيکي بنا به طراحي خاص خود ، به ولتاژو آمپراژ مشخصي جهت راه اندازي و کارکرد نياز دارد . منبع تغذيه دستگاهياست که قادر است از يک ورودي با ولتاژ وآمپراژ ثابت ( بنا به طراحي داخليخود ) ، ولتاژ وآمپراژ مختلفي را توليد نمايد .

منبع تغذيه کامپيوتر چيست ؟
کامپيوتر هاي شخصي نيز مانند هر وسيله الکترونيکي جهت کار به منبع تغذيهخاص خود نياز دارند، منبع تغذيه اي که بتواند ولتاژ هاي مورد نياز بخش هايداخلي يک کامپيوتر را تامين نمايد.
همانطوريکه مي دانيد ولتاژهاي مورد نياز يک PC ، ثابت و شامل +12V , +5V ,+3.3V , +5V/SB , -12V , -5V مي باشد . اما در منبع تغذيه كامپيوترپارامتر متغير ي مانند آمپراژ و بالانس توان خروجي نيز وجود دارد.
در مورد آمپراژ خروجي منبع تغذيه ( که متناسب با توان آن مي باشد ) ميتوان گفت كه منبع تغذيه هاي كامپيوتر بنا به موارد مصرف و سخت افزار هايمتصل به آن داراي توان هاي مختلفي مي باشند به طور مثال در گذشته اي نهچندان دور يک سيستم پنتيوم 4 معمولي جهت کاركرد به منبع تغذيه اي با قدرت200 وات نيازداشت ولي اکنون يک سيستم پنتيوم 4 معمولي به منبع تغذيه اي باقدرت حداقل 300 وات نياز دارد و اين به دليل آن است که مصرف کليه قطعاتسخت افزاري جديدبه طرز چشمگيري افزايش يافته است .
متغير ديگري که درمنابع تغذيه کامپيوتري وجود دارد ، بالانس توان خروجي برروي شاخه هاي خروجي مي باشد.
ساختارداخلي منابع تغذيه کامپيوتري داراي چند ويرايش يا ورژن مختلف ميباشند . ويرايش 1.3 که هم اکنون نيز به اشتباه ، کاربرد دارد در بالانسخروجي خود +5 Vپر قدرت تري به نسبت +12 V دارد حال آنکه اکثر قطعات سختافزاري جديد ، توان مصرفي اصلي خود را ازشاخه +12 V تامين مي نمايند کهتامين آمپراژ موردنيازشاخه +12 V اين قطعات تنها از عهده منابع تغذيه جديدبا ويرايش 2.0 به بالا تر برمي آيد چرا که در بالانس خروجي اين مدل ها ،+12 Vپرقدرت تري به نسبت +5 V وجود دارد و گاها داراي دو يا سه شاخه مجزادر خروجي +12 V خود مي باشند ( DUAL LINE +12V ).

آشنايي با اجزاي داخلي منبع تغذيه :
در اين مقاله سعي شده است که به صورت مختصر و با زبان ساده ، شما رابااجزاء داخلي منبع تغذيه آشنا نماييم. بديهي است که اين ساختار ، همگاني وعمومي نبوده و در حدود 75 % ساختار داخلي منابع تغذيه استاندارد کنوني رادر بر مي گيرد .
EMI) Line Filter ) : اين بخش از دو عنصر القاگر و خازن تشکيل شده است کهوظيفه ممانعت از خروج فركانس هاي اضافي محدوده كاري ( NOISE ) منبع تغذيهبه بيرون ـ حاصل ازسيستم سوئيچينگ ـ و همچنين ممانعت از ورود فركانس هاياضافي ـ حاصل ازدوران موتور هاي الكتريكي و يا سيستم هاي توليد كنندهحرارت ـ به داخل منبع تغذيه را برعهده دارد.

Input Capacitor : اين قسمت از دو خازنالکتروليت با ظرفيت متناسب توان منبع تغذيه تشکيل شده است که وظيفه كنترلسطح ولتاژ ورودي در هنگام كاركرد و همچنين ذخيره انرژي مورد نياز مدارسوئيچينگ به هنگام وقفه هاي كوتاه انرژي را بر عهده دارد .

Power Switching : ‌اين بخش از دوترانزيستور قدرت ( MOSFET ) تشکيل شده است که وظيفه كنترل سطح ولتاژ خروجياز طريق زمان روشن و خاموش شدن (سوئيچ) را بر عهده دارد .

Transformer : اين بخش بنا به نوع طراحي، از دو تا سه ترانس ( Switching TR , Drive TR , Stand By TR ) تشکيل شدهاست ، که علاوه بر ايزولاسيون DC وظيفه تغيير سطح ولتاژ را بر عهده دارد.طراحي در اين قسمت بسيار حساس مي باشد زيرا اگر تعداد دور هاي اوليه وثانويه متناسب با طراحي مدار PWM نباشد ، پايداري مدار و ضريب اطميناننيمه هادي و در نهايت کارکرد منبع تغذيه با مشکل اساسي مواجه خواهد شد .

Output Diodes : اين قسمت از ديودهايSHUTKEY , FAST , ZENER تشکيل شده است که وظيفه يکسو سازي ولتاژ خروجي رادر حالات عادي و قطع کامل جريان خروجي در حالات خاص را بر عهده دارد .

Output Filter : اين قسمت ازچند خازن الکتروليت و سلف هاي چند لايه تشکيل شده است ، که وظيفه ذخيرهانرژي در زمان روشن و ارائه آن در زمان خاموشي ترانزيستور را بر عهده دارد.

Heat Sink : اين قسمت ازآلياژهاي مختلف آلومينيوم و مس ساخته مي شود و به واسطه تعبيه شيارهاييبرروي آن جهت عبور جريان هوا ،وظيفه انتقال دما از ترانزيستورهاي سوئيچينگو همچنين ديودهاي SHUTKEY , FAST ، به محيط اطراف را بر عهده دارد .

FAN : اين قسمت علي رقم اينكه معمولااهميتي براي آن ازطرف مصرف كنندگان قائل نمي شوند ، بسيار مهم و حياتي ميباشد ، چرا كه رابطه مستقيمي با راندمان و طول عمر منبع تغذيه دارد . هرچقدر تهويه هواي گرم ازمحيط داخلي منبع تغذيه به فضاي بيروني بهترانجامگيرد كاركرد منبع تغذيه افزايش مي يابد. جديدا توليد كنندگان از فن هاي12cm * 12 در محصولات خود استفاده مي نمايند كه اين مورد باعث تهويه هوايگرماطراف پردازشگر و همچنين بي صدا شدن منبع تغذيه گرديده است .

PCB : برد اصلي منبع تغذيه ميباشد كه كليه قطعات بر روي آن نصب مي شوند. رعايت استانداردهاي مختلف ازجمله آتش سوزي درساخت برد ، باعث افزايش ضريب ايمني كاربر در موارد خاص ميگردد.

IC Controler : اين قسمت پيچيدهترين بخش مدار PWM مي باشد و درسال هاي اخير تغييرات چشمگيري درطراحي اينقسمت به وجود آمده است بطوري که امروزه آي سي هاي جديد چند نوع وظيفهمختلف را برعهده دارند که درنهايت باعث افزايش دقت درکارکرد منبع تغذيهگرديده است . در زير بطور خلاصه به وظايف آي سي هاي جديدي كه در بعضي ازپاورهاي جديد و بخصوص پاور هاي GREEN به كار رفته اشاره شده است :

الف ) کنترل خروجي ؛ که با توليد پالس هاي Puls Whidh Modulation ، فرآيندتغيير پنهاني يک رشته پالس بر اساس تغييرات سيگنال هاي ديگر و اعمالبازخورد ولتاژ و جريان و راه اندازي نرم در کليه خروجي ها را بر عهده دارد.

ب ) شبيه سازي ؛ ازطريق يک شبکه تقسيم مقاومتي ، کسري از ولتاژ خروجي بهآي سي جهت مقايسه با يک ولتاژ مبنا ، منتقل مي شود و در صورت بروز هرگونهتغيير در خروجي دستور DOWN از طريق آي سي صادر مي شود .

ج ) نوسان ساز ؛ که در فرکانس پايه کار مي کند و موج مثلثي جهت استفاده در PWM را توليد مي کند .

د ) راه اندازخروجي ؛ که توان کافي را جهت به کارگيري در مقاصد کم و ميانه ، توليد مي کند .

ه ) ولتاژ مبنا ؛ که ولتاژ پايه را جهت مقايسه خروجي ها و همچنين يک ولتاژ پايدار براي ساير بخش ها توليد مي کند .

و ) مبدل خطا ؛ که عرض پالس DC خروجي را متناسب با سطح ولتاژ ، تنظيم مي نمايد .

ز ) Power Factor Correction ؛ که وظيفه تصحيح هارمونيک هاي فرکانس خروجي و هدايت و کنترل آنها به مدار PWM رابر عهده دارد .

هريک ازقطعات سخت افزاري با چه ولتاژي تغذيه مي شوند؟
مي خواهيم در اين مبحث شما را با نوع ولتاژ مصرفي قطعات سخت افزاري آشناكنيم . در اين مبحث و با توجه به جدول ارائه شده ، شما خواهيد ديد کهچگونه ولتاژ مصرفي پردازشگرهاي پنتيوم 3 که ازشاخه +5 V تغذيه مي شدند درپردازشگرهاي پنتيوم 4 به شاخه +12 V منتقل گرديده است . همين جهش وتغييرنوع توان مصرفي، اکنون نيز به نوعي در پردازشگرهايIntel Prescott وAMD Athlon 64 و نيز ساير قطعات سخت افزاي به وجود آمده است.
در سخت افزارهاي جديدي که امروزه به کار گرفته مي شود توان مصرفي اصلي بهشاخه +12 منتقل گرديده است و شرکت آينده سيما همسو با تغيير تکنولوژي درساختار مصرفي سخت افزارهاي جديد ، اقدام به واردات و توليد پاور هايمتناسب با اين تکنولوژي نموده است.
پاورهاي جديد اين شرکت ، در بالانس شاخه هاي خروجي خود ، توان اصلي را به+12 V هدايت و در دو شاخه خروجي مجزا ( DUAL LINE +12V ) ارائه داده است.در ادامه توجه شما را به نوع ولتاژ مصرفي قطعات سخت افزاري که در جدول 1درج گرديده است ، جلب مي نماييم ؛
 

Share this topic on AskShare this topic on BlinklistShare this topic on BmarksShare this topic on Share this topic on Del.icio.usShare this topic on DzoneShare this topic on DiggShare this topic on FacebookShare this topic on Feed Me LinksShare this topic on GoogleShare this topic on LiveShare this topic on MagnoliaShare this topic on MySpaceShare this topic on NetvouzShare this topic on NewsvineShare this topic on OneviewShare this topic on RedditShare this topic on SlashdotShare this topic on SpurlShare this topic on Print FriendlyShare this topic on MeneameShare this topic on Friend feedShare this topic on SquidooShare this topic on StumbleUponShare this topic on TechnoratiShare this topic on TipdShare this topic on TwitterShare this topic on YahooShare this topic on Google buzz


  آفلاین /><span class= آفلاین
  کاربر جدید جنجالی
  *

 • ارسال: 232

 • مجموع امتیاز 78
 • به اندازه تعداد پلکایی که توعمرم میزنم دوستون دارم
  • تفريح كده
پاسخ : پاور کامپیوتر
« پاسخ #1 در: سپتامبر 23, 2010, 10:11:20 pm »

نکاتی که باید در خرید پاور به آن توجه کرد :

1- توان پاور:
یکی از اولین فاکتورهایی که بایستی در خرید پاور به آن توجه نمود توان آن است که در تامین انرژی مورد نیاز سیستم، اهمیت به سزایی دارد . توان خروجی پاور به دو صورت روی آن ثبت می شود: 1- توان واقعی 2- توان حداکثر. (اختلاف بین توان واقعی و حداکثر چیزی در حدود 150 وات می باشد)
همیشه در خرید منبع تغذیه به این نکته توجه کنید که حداکثر توان واقعی پاور شما در حدود 20 درصد بیشتر از توان مصرفی سیستم شما باشد زیرا این عامل باعث افزایش کارایی و همچنین ماندگاری سیستم و پاور در شرایط سخت کاری می شود. اما در صورتی که توان مصرفی سیستم شما بیشتر از توان واقعی باشد در شرایطی که سیستم به برق بیشتری برای پردازش های پیچیده نیاز داشته باشد، منبع تغذیه برای تامین برق مصرفی تحت فشار قرار گرفته و در این صورت با افت ولتاژ، سیستم با ولتاژ های نامناسبی تغذیه شده که خود باعث بروز مشکلات زیاد در سیستم خواهد شد.
2- ورژن پاور:
پاورهای امروزی که در بازار کشورمان وجود دارد دارای نسخه های 2/1 و 2/2 هستند. این پاورها دارای مشخصاتی مانند کانکتور برق 24 پین برای تامین برق مادربورد، وجود کانکتور PCI-E و تعدادی فاکتور های امنیتی جدید در ساختار خود هستند که باعث محافظت از سیستم می شود اما در نسخه های جدید پاور علاوه بر 24 پین یک کانکتور برق 8  پین نیز وجود دارد که وظیفه آن تامین انرژی مورد نیاز پردازنده(چیپ ست های 975 و 955) است.
PFC :امروزه دیگر روی اکثر پاورهای موجود در بازار گزینه ی PFC نوشته شده است. در واقع PFC یا Power Factor Correction بخشی در پاور است که با تصحیح و هماهنگی ولتاژ ورودی، باعث استفاده بهینه از توان ورودی و کاهش توان مصرفی توسط پاور می شود.
 
منبع تغذیه دارای ولتاژهای گوناگون با توان های مختلف می باشد مانند:
۱- ولتاژ ۵+ ولت: این نوع ولتاژ توسط تمام مادربردها، مدارها و وسایل جانبی رایانه مورد استفاده قرار می گیرد و رنگ سیم های آن قرمز می باشد.
۲- ولتاژ ۱۲+ ولت: موتور هارددیسك و وسایل مشابه با آن از این ولتاژ استفاده می كنند. سیم آن نیز معمولاً زرد رنگ است و گاهی اوقات به رنگ قرمز نیز دیده می شود.
۳- ولتاژ دهی ۵- و ۱۲- ولت: این دو ولتاژ در رایانه های قدیمی وجود داشت، اما اكنون در منبع تغذیه ها نصب می شوند. این دو دارای جریانی كمتر از یك آمپر هستند.
۴- ولتاژ ۳/۳+ ولت: پردازنده های جدید از ولتاژ ۳/۳ ولت استفاده می كنند، در صورتی كه پردازنده های قدیمی از ولتاژ ۵+ استفاده می كردند.
۵- سیگنال دهی صحت ولتاژ (قدرت مطلوب):پس از روشن شدن سیستم، منبع تغذیه به مقداری زمان احتیاج دارد تا به سطح ولتاژ مفید و مطلوب برسد و اگر سیستم شروع به كار كند و منبع تغذیه بعد از آن به كار افتد اتفاقات بدی رخ خواهد داد. برای اینكه رایانه قبل از آمادگی منبع تغذیه روشن نگردد سیگنالی به نام (Power good) درستی ولتاژ و یا قدرت مطلوب به مادربرد ارسال می شود.
۶- سیگنال روشن بودن: در منبع تغذیه های جدید تابعی تعریف شده است كه به وسیله نرم افزارها میتوان منبع تغذیه را كنترل نمود.
۷- سیگنالStandby : این ولتاژ در حالت خاموش بودن رایانه وجود دارد، این سیگنال به صورت نرم افزاری رایانه را روشن می كند.
 
   

 
اجزاء سازنده منبع تغذیه
۱- مبدل: كه ولتاژ را تبدیل می کند.
۲- یك سو كننده: جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل می كند.
۳- صافی: امواج را می گیرد.
 
خرابی در سیستم
در صورت بروز مشکلات زیر می توانید به منبع تغذیه خود شک کنید:
1- افزایش زمان ضبط دیسک های نوری توسط درایور نوری که یکی از مهمترین دلایل کاهش ولتاژ توسط پاور است.
2- افزایش دمای بیش از حد پردازنده که یکی از نشانه های عدم تامین توان مناسب برای فعالیت پردازنده است.
3- مشکل در تشخیص اجزا و قطعات توسط مادربرد مانند هارد دیسک، درایور نوری و قطعات دیگر که به علت عدم تامین انرژی کافی برای مادربرد و اختلال در کار پل جنوبی (South Bridge) به وجود می آید. (پل جنوبی یا South Bridge چیپ ستی در مادربرد است که وظیفه ی کنترل قطعاتی مانند درایور نوری، هارد دیسک و فلاپی را بر عهده دارد، همچنین این چیپ ست کنترل شکاف های PCI و ISA موجود روی مادربرد را نیز در اختیار دارد.)
4- هنگ کردن مکرر سیستم و کاهش کارایی.


مشخصات فني يک منبع تغذيه با کيفيت مطلوب چيست ؟
شايد براي شما اين مسئله به وجود آمده باشد که صرفاٌ توان خروجي در منبعتغذيه ملاک مناسبي جهت کارآيي آن مي باشد در حالي که نکات مهم ديگري نيزدر بحث منبع تغذيه وجود دارد. به طور مثال اگر توان پاور متناسب با توانمصرفي سيستم باشد ولي مقدار نويز و ريپل خروجي از منبع تغذيه ، بالاتر ازحد استاندارد باشد ، سرعت پردازش اطلاعات در سيستم به طور چشمگيري کاهش مييابد و سيستم ممکن است در حين کار بارها خاموش شود و شما را با دردسر هايزيادي مواجه نمايد بطوريکه پس از تست هاي مختلف و جابجايي قطعات ، درنهايت به اين نتيجه خواهيد رسيد که منبع تغذيه داراي اشکال مي باشد . دراين رابطه شما را با مختصري از نکات فني يک منبع تغذيه با کيفيت مناسب ،آشنا مي نماييم ؛

• MTBF TEST : مطابق با استاندارد ، طراحي مدار ، كيفيت قطعات داخلي و دور فن به گونه اي باشد كه باعث بالا رفتن عمر مفيد منبع تغذيه گردد .

• EMC TEST : مطابق با استاندارد ، منبع تغذيه داراي ضربه گير ورودي و لاين ********** به همراه خازن هاي X,Y با علامت درج شده استاندارد باشد .

• BURN IN TEST : حرارت قطعاتداخلي از محدوده مجاز تعيين شده در استاندارد تجاوز نكرده و در صورت ازكار افتادن فن ، منبع تغذيه به طور خودكار خاموش شود .

• LOW NOISE : نويزبه وجود آمده ،از محدوده مجاز تعيين شده دراستاندارد ، تجاوزننمايد ، كه اين مورد دركارايي رايانه و همچنين بالا رفتن عمر مفيدقطعات متصل به منبع تغذيه تاثيربسيار زيادي دارد .

• SILENT PC : طراحي مدار به گونهاي باشدكه دوران فن ها ، متناسب با حرارت داخلي ، تغيير يابد . اين موردباعث پايين آمدن نويز صوتي و بالا رفتن عمر مفيد فن مي گردد .

• HI-POT TEST : در حدود تعيين شده در استاندارد ، در صورت افزايش ناگهاني ولتاژ در ورودي ، منبع تغذيه دچار آسيب جدي نشود .

• THERMINAL EARTH : مطابق با استاندارد ، منبع تغذيه داراي ترمينال تخليه بار الکتريکي و همچنين درج علامت مربوطه بر روي بدنه داخلي باشد .

• PCB FIRE TEST : مطابق استاندارد آتش سوزي ، برد اصلي منبع تغذيه داراي کليه موارد و نکات ايمني لحاظ شده در استاندارد آتش سوزي باشد .

• HOLD UP TIME : مدت زماني كهبه طول مي انجامد تا ولتاژ +5V پس از وقفه انرژي درورودي ، ازمرز 90%مقداراوليه خود پايين تر بيايد، مطابق با استاندارد باشد .

• POWER GOOD TIME : مدت زماني كهبه طول مي انجامد تا ولتاژ +5V پس از روشن شدن منبع تغذيه ، از مرز 95%مقدار اوليه خود عبور كند ، ‌مطابق با استاندارد باشد .

• SHORT CIRCUIT PROTECTION : در صورت به وجود آمدن اتصال كوتاه در هر يك از شاخه هاي خروجي ، منبع تغذيه به صورت خودكار خاموش شود .

• OVER POWER PROTECTION : در حدود تعيين شده در استاندارد ، در صورت افزايش بار مصرفي خارج ازتوان حداكثر ، منبع تغذيه به صورت خودكار خاموش شود.

• OVER VOLTAGE PROTECTION : در حدود تعيين شده در استاندارد ، در صورت افزايش ولتاژ در هر يك از شاخه هاي خروجي،منبع تغذيه به صورت خودكار خاموش شود .
• UNDER VOLTAGE PROTECTION : در حدود تعيين شده در استاندارد ، در صورت کاهش ولتاژ در هر يک از شاخه هاي خروجي ،منبغ تغذيه به صورت خودکار خاموش شود .
• OVER CURRENT PROTECTION : درحدود تعيين شده در استاندارد ، در صورت اضافه بار خارج از توان بر روي هريك از شاخه هاي خروجي ، منبع تغذيه به صورت خودكار خاموش شود .

• SCAN DISC FREE PROTECTION : مطابقاستاندارد و جهت جلوگيري از آسيب اطلاعات ، مدت زماني كه منبع تغذيه پس ازدستور SHUT DOWN به طور كامل خاموش مي شود ، بيشتر از 2 ms به طول انجامد، تا از اجراي SCAN DISK پس از راه اندازي مجدد سيستم عامل جلوگيري شود .(PS-OFF#>2ms )

• POWER FACTOR CORRECTION : در حدودتعيين شده دراستاندارد ، هارمونيک هاي فرکانس خروجي توسط مدار PWM تصحيحشود ، که اين امر باعث افزايش راندمان منبع تغذيه و کاهش مصرف انرژي ميگردد .

• STABLE REGULATION : مطابقاستاندارد ، ولتاژ در شاخه هاي خروجي +3.3V , + 5V , + 12V حد اکثر تا +/-5% و ولتاژ خروجي شاخه هاي -5V , -12V حداکثر تا +/-10% نوسان داشته باشد .

• CREEPAGE DISTANCE : مطابقاستاندارد ، قطعات داخلي و فواصل ما بين آنها ، براساس جريان خزشي ، عايقكاري شده باشد كه اين مورد باعث جلوگيري از آسيب ديدگي كاربر و يا سايرقطعات جانبي مي گردد .

• INTERACTION &amp; CROSS REGULATION :مطابق استاندارد ، با اعمال بار متقابل بر روي هر يك از خروجي ها ، تغييرولتاژ ساير خطوط در گستره معين و هماهنگ با سخت افزار به كاربرده شده باشد. اين مورد در سال هاي اخير با توجه به تغييرات مكرر تكنولوژي به طور مرتبرو به تغيير بوده و عدم رعايت آن باعث بروز مشكلات اساسي گرديده است .

• CONDUCTED EMI : در صورتي كهمنبع تغذيه به ......اي مناسب ورودي و خروجي مجهز باشد ، تداخل فركانس هايراديويي بر روي پايانه هاي ورودي و خروجي ، بايد در محدوده مجاز تعيين شدهدر استاندارد باشد .

• RADIATED EMI : مطابق بااستاندارد ، تشعشعات مغناطيسي كه از داخل منبع تغذيه به بيرون و بالعكس درجريان است، باعث بروز مشكل دركاركرد منبع تغذيه و نيز ساير وسايلالكترونيكي مجاور آن نگردد .

• ESD PERSONNAL : مطابقاستاندارد ، در صورت باردار شدن بدن كاربر به الكتريسيته ساكن و تماسكاربر با منبع تغذيه ، مشكلي در كاركرد منبع تغذيه به وجود نيايد .

مشخصات ظاهري يک منبع تغذيه با کيفيت مطلوب چيست ؟
شايد اين سوال براي شما پيش آمده باشد که چگونه مي توان يک پاور مناسب رااز نظر ظاهري شناخت ؟ چرا که براي مصرف کننده نهايي امکان انجام تست هايفني وجود ندارد . در اينجا شما را با تعدادي از موارد ظاهري يک منبع تغذيهمناسب و استاندارد آشنا مي کنيم که قطعاٌ در صورت رعايت شدن آنها توسطتوليد کننده ، شمااين اطمينان را پيدا مي کنيد که منبع تغذيه مورد اشارهمناسب و در محدوده اي که استاندارد مشخص نموده ، توليد شده است و شما رادر آينده با مشکلات ناشي از منبع تغذيه غير استاندارد مواجه نمي نمايد ؛

1 ) جهت استفاده در ايران پاوري مناسب است که حتماٌ کليد روشن و خاموش داشته باشد .

2 ) حداقل داراي استاندارد CE باشد وعلامت آن برروي برچسب نصب شده، درج شده باشد .

3 ) کابل برق پاور در سه قسمت اصلي آن شامل ؛ دوشاخه ، کابل و مادگي حتماٌ داراي علامات استاندارد باشد .

4 ) ضخامت کابل هاي خارج شده از منبع تغذيه متناسب با توان منبع تغذيه وکانکتورهاي متصل به آنها حتماٌ داراي علامات استاندارد باشند . به طورمثال يک پاور با توان واقعي 300 وات حتماٌ بايد داراي کابل هاي خروجي ، باضخامت حداقل 18 AWG باشد .
AMERICAN WIRE GAUGE ) AWG ) : واحد اندازه گيري قطر كابل، بدون در نظرگرفتن مقياس متريك ميباشد. به نمونه هاي تبديل شده اين واحد به مقياسمتريك توجه نماييد:
16 AWG - 1.291 mm
18 AWG - 1.024 mm
20 AWG - 0.8128 mm
22 AWG - 0.6426 mm

5 ) داراي کارت گارانتي شرکت توليدکننده باشد و حتما تاريخ اتمام گارانتي درآن ذکرشده باشد.

6 ) علاوه بر مقدار توان حداکثر که بر روي برچسب ذکر شده است ، حتماٌمقدار توان واقعي آن در قسمتي از برچسب و يا مدل ذکر شده باشد . چرا کهبراي کاربر فقط و فقط مقدار توان واقعي پاور اهميت دارد .

7 ) حد اکثر تفاوت ميان توان واقعي و توان حداکثر درج شده بر روي برچسب از 50% تجاوز نکرده باشد .

8 ) مهمترين قسمتي که از نظر ظاهري مي توان يک پاور مناسب را شناخت،ارتفاع ترانس هاي به کار برده شده در مدار داخلي آن مي باشد . ارتفاع ترانسسوئيچينگ در پاورهاي استانداردي که توان مناسبي دارند معمولاٌ بيشتر از 4سانتيمتر مي باشد ، حال آنکه ارتفاع ترانس در پاورهاي ضعيف بازار در حدود2 تا 3 سانتيمتر مي باشد . از نظر فني هرچه ارتفاع ترانس بيشتر باشد قدرتوتحمل آن دربرابر آمپراژ عبوري بيشتر مي شود .

9 ) برچسب نصب شده بر روي جعبه پاور ، خوانا و شامل موارد زير باشد :
- محدوده ولتاژ ورودي ، جريان ورودي و فرکانس کاري بر روي آن درج شده باشد .
- علاوه بر مقدار توان خروجي حداکثر ، مقدار توان خروجي واقعي نيز بر روي آن درج شده باشد .
- نام کارخانه توليد کننده به همراه علامت تجاري آن ، بر روي برچسب درج شده باشد .
- نام آزمايشگاه هاي تاييد کننده و همچنين کليه علامات استانداردهاي کسب شده ، بر روي آن درج شده باشد
- مشخصات ولتاژ هاي خروجي و همچنين مقدار آمپراژ عبوري هر يک ازآنها به طور مجزا ، برروي آن درج شده باشد .

Share this topic on AskShare this topic on BlinklistShare this topic on BmarksShare this topic on Share this topic on Del.icio.usShare this topic on DzoneShare this topic on DiggShare this topic on FacebookShare this topic on Feed Me LinksShare this topic on GoogleShare this topic on LiveShare this topic on MagnoliaShare this topic on MySpaceShare this topic on NetvouzShare this topic on NewsvineShare this topic on OneviewShare this topic on RedditShare this topic on SlashdotShare this topic on SpurlShare this topic on Print FriendlyShare this topic on MeneameShare this topic on Friend feedShare this topic on SquidooShare this topic on StumbleUponShare this topic on TechnoratiShare this topic on TipdShare this topic on TwitterShare this topic on YahooShare this topic on Google buzz


  آفلاین /><span class= آفلاین
  کاربر جدید جنجالی
  *

 • ارسال: 232

 • مجموع امتیاز 78
 • به اندازه تعداد پلکایی که توعمرم میزنم دوستون دارم
  • تفريح كده
پاسخ : پاور کامپیوتر
« پاسخ #2 در: سپتامبر 23, 2010, 10:11:57 pm »

آشنايي با تاييديه ها و استاندارد هاي مربوط به منبع تغذيه :
بحث در مورد استاندارد هاي مربوط به منبع تغذيه بسيار گسترده مي باشد کهنمي توان به طورکامل به آنها اشاره نمود. هر يک از کشور هاي صنعتي برايخود استاندارد هايي به منظور کسب اطمينان از ايمني کامل کاربر در هنگاماستفاده از منبع تغذيه دارند. واژه ايمني براي تجهيزات الکترونيکي بهمعناي آن است که محصولات توليد شده ، ايجاد شوک نکند ، آتش نگيرد و ياحالات نا خواسته را به کاربر تحميل ننمايد. در مورد منبع تغذيه مواردايمني مضاعفي در نظر گرفته شده است ، چرا که منبع تغذيه نه تنها نيازهايايمني خود ، بلکه نيازهاي ايمني کليه قطعاتي که از آن تغذيه مي شوند رانيز تامين مي نمايد. در اين مورد قصد داريم تا شما را با تعدادي از ايناستانداردها آشنا نماييم ؛
CUL ,D ,N ,S , FI ,VDE ,NKO ,EMI ,BSI ,CSA ,FCC ,TUV ,CB ,UL ,CE
همچنين شرکت هاي معتبري مانند Intel و AMD نيز داراي آزمايشگاه هاي بسيارپيشرفته اي مي باشند که قادر مي باشند شرايط بسيار دشواري را جهت تستراندمان يک پاور به وجود آورند و در صورت احراز اين شرايط تاييديه خاص خودرا صادر مي نمايند . به طور مثال شرکت Intelتمرکز بسيار زيادي بر روي نويزو ريپل خروجي منابع تغذيه دارد و اين به دليل آن است که نويز و ريپل خروجيپاور تاثير مستقيم بر روي بازدهي و سرعت پردازشگرهاي Intel دارد . همچنينتمرکز شرکت AMD برروي مسئله تخليه حرارت داخلي پاور و کيس مي باشد ، چراکه اين سري از پردازشگرها حرارت بسيار بالايي توليد مي نمايند و مسئلهتخليه اين حرارت به جهت افزايش راندمان پردازشگر AMD ، بسيار حائز اهميتمي باشد .
در ايران نيز، مرکزتحقيقات صنايع انفورماتيک ( معتبرترين موسسه استانداردکشور در زمينه الکترونيک ) مسئوليت بررسي و انجام آزمايشات ايمني و کيفيرابرعهده دارد که براساس آن براي منابع تغذيه اي که اين بررسي ها را باموفقيت پشت سر گذاشته باشند ، تاييديه خاص خود را صادرمي نمايد .
ضریب توان (Power Factor) چیست ؟
ضریب توان در حقیقت نسبت توان اکتیو به توان ظاهری است . همچنین طبق رابطه زیر برابر کسینوس زاویه اختلاف فاز ولتاژ و جریان (در حالتی که هر دو شکل موج ولتاژ و جریان سینوسی خالص باشند) می باشد .
 

در حال حاضر به علت وجود المان های سوئیچینگ در برخی مدارات شکل موج جریان اکثر آنها به دلیل وجود هارمونیک های جریان ، سینوسی نمی باشد . بنابراین در این حالات برای ضریب توان دو عامل مطرح می گردد :


1) عامل جابجایی که همان زاویه اختلاف فاز بین شکل موج ولتاژ و جریان می باشد .
2) عامل اعوجاج که وابسته به اعوجاج شکل موج حاصل از ورود هارمونیک ها می باشد . در این مواقع ضریب توان بدین صورت بدست می آید . کم شدن ضریب توان به سمت صفر علاوه بر افزایش تلفات، باعث حرکت هارمونیک های جریان در خط خنثی شده و موجب اختلال در کارکرد سایر وسایل الکترونیکی می گردد . بنابراین متوجه می شویم که ضریب توان هر چه به عدد یک نزدیک تر باشد (زاویه اختلاف فاز کمتر و توان اکتیو به توان ظاهری نزدیک تر ) مقدار توان غیر مفید "راکتیو" کاهش می یابد .
برای انجام این مهم از مداراتی به نام (Power Factor Correction (PFC یا تصحیح ضریب توان استفاده می گردد که وظیفه آنها حذف هارمونیک ها ، به حداقل رساندن اعوجاج و کاهش اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان به صورت یک شبیه ساز مقاومت می باشد .
در حال حاضر استفاده از منابع تغذیه سوئیچینگ به طور چشمگیری افزایش یافته است . یکی از کاربرد های این منابع تغذیه سوئیچینگ، پاور کامپیوترهای شخصی می باشد و استاندارد ها و تاییدیه های مختلف روی موضوع PFC در پاور ها تاکید ویژه ای دارند .
مدارات PFC پاور ها مانند سایر منابع تغذیه سوئیچینگ وظیفه افزایش ضریب توان و نزدیک نمودن آن به عدد یک را دارند . پاور ها به دلیل وجود خازن های با ظرفیت بالا در ورودی جهت جبران ریپل ورودی ، ذاتا دارای خاصیت خازنی بالایی هستند و بین ولتاژ و جریان ورودی آنها اختلاف فاز قابل توجهی وجود دارد. پس این خاصیت خازنی باید به طریقی خنثی گردد تا مدار به صورت یک بار مقاومتی به نظر برسد. همچنین به دلیل کلید زنی سریع المان های نیمه هادی قدرت و غیر خطی بودن این عناصر در شکل موج جریان، به واسطه وجود هارمونیکهای فرکانس بالاتر، اعوجاج به وجود می آید . همانطور که می دانید، تنها هارمونیک اصلی جریان در انتقال انرژی خالص به بار نقش دارد و سایر هارمونیک ها در این رابطه نقشی ندارند. در نتیجه هارمونیک های اضافی نیز باید به طریقی حذف گردند .
همانگونه که ذکر شد یک پاور بدون PFC به دلیل خازن های بزرگ ورودی مانند یک بار بزرگ خازنی عمل می کند . این خازن ها که بعد از پل دیودی قرار می گیرند طبق نمای ذیل، در یک چهارم اول موج ولتاژ به اندازه پیک ولتاژ شارژ می شوند . سپس در این هنگام ولتاژ ورودی به سرعت افت پیدا می کند (یک چهارم دوم) و خازن به آرامی درون بار دشارژ می گردد . در این حالت کماکان ولتاژ خازن بزرگتر از ولتاژ شبکه است و جریان شارژ خازن توسط دیود های یکسو ساز قطع می باشد و تا زمانی که ولتاژ شبکه در نیم سیکل پنجم بزرگتر از ولتاژ خازن شد ادامه می یابد . در نیم سیکل پنجم خازن بار دیگر به اندازه پیک ولتاژ شارژ می گردد .

 


بنابراین همانطور که درنمودار ملاحظه می نمایید به علت وجود این خازن تنها در پالس با پهنای باریک از شبکه بهره برداری می گردد .

 

آشنایی با حالات مختلف تصحیح ضریب توان:
(Non PFC) منبع تغذیه بدون تصحیح ضریب توان:

 
خط سبز در اسیلوگرام بالا ولتاژ شبکه را مشخص می سازد و خط زرد نیزجریانی را که توسط پاوراز شبکه مصرف شده است را نمایش می دهد . در اینجا ضریب توان تقریبا برابر 0.7 می باشد در حقیقت در حدود یک سوم توان صرف گرم شدن کابل ها می شود بدون اینکه هیچ کار مفیدی انجام شود . کاربران خانگی نباید از این عدد احساس نگرانی کنند زیرا کنتورهای خانگی فقط توان اکتیو را اندازه گیری می نمایند ، اما ضریب توان پایین ممکن است برای دفاترو اتاق های بزرگ که در آنها از تعداد زیادی کامپیوتر به طور همزمان استفاده می گردد ، ایجاد مشکل نماید . زیرا سیم ها و تجهیزات جانبی در حالت حداکثر بار عمل می کنند . همچنین ضریب توان پایین درانتخابUPS تاثیر دارد زیرا این وسایل نسبت به توان اکتیو محدودیت دارند .
PASSIVE PFC : در اینجا مشخص می شود که وسایل تصحیح ضریب توان چرا اینقدر مورد اقبال قرار گرفته اند . یکی از ساده ترین و گسترده ترین ابزاری که وظیفه PFC را انجام می دهد ، به آن PFC پسیو گفته می شود ، یک سلف (چوک ) معمولی است که اندوکتانس نسبتا بالایی دارد و به صورت سری با مدار پاور ساپلای قرار می گیرد .
 
این اسیلوگرام نشان می دهد در این حالت ابزار Passive PFC ، پالس های الکتریکی جریان را تا حدی به طرف خارج هموار و در زمان منبسط نموده است اما اندوکتانس چوکی که درون پاور قرار دارد نمی تواند به صورت جدی تاثیری روی ضریب توان داشته باشد . بنابراین ضریب توان پاور در این حالت در حدود 0.75 می باشد .
نه تنها اندازه سلف ، بلکه تاثیر آن در عملکرد پاور به ما اجازه استفاده از سلفی با اندوکتانس بالا تر را نمی دهد . اندوکتانس بزرگی که به صورت سری به پاور متصل شده است مشخصات دینامیکی آن را خراب می کند . در حقیقت واکنش آن به تغییرات سریع بار همچنین نوسانات ناگهانی شبکه توان تحت تاثیر قرار می گیرد . علاوه بر این استفاده از این سلف باعث اثرات مخرب گرمایشی ، ارتعاشی و الکترومغناطیسی نیز خواهد شد. سلف می تواندهارمونیکها البته فقط از نوع فرکانس پایین آنها راخنثی نماید زیرا به علت اندوکتانس بالا نویز های فرکانس بالا را از خود عبور می دهد .بنابراین نقش Passive PFC مبهم است ، از طرفی ضریب توان را کمی افزایش می دهد ولی خصوصیات دینامیک پاور را خراب می کند . بنابراین هنگام انتخاب بین دو پاور با Passive PFC و PFC Non شما باید انتخاب خود را بر اساس مؤلفه های دیگری که مهم تر از بودن یا نبودن Passive PFC است ، انجام دهید .
Active PFC : برخلاف Passive PFC ، در حال حاضر قطعات Active PFC درمنابع تغذیه سوئیچینگ کاهنده ولتاژ استفاده می شوند . Active PFC بین شبکه توان و رگولاتور اصلی متصل می گردد و یک ولتاژ ثابت بین 380 تا 400 ولت در ورودی پاور تولید می نماید . بر خلاف رگولاتور اصلی سوئیچینگ ، قطعه Active PFC برای حالتی در نظر گرفته شده است که در ورودی خود به ولتاژی با سطح هموار نیاز ندارد و بنابراین پاور نیازی به خازن با ظرفیت های بالا نخواهد داشت ( در این روش ظرفیت خازنها تا کمترین میزان خود، متناسب با توان کلی پاور کاهش می یابد). در نتیجه پاورهای سوئیچینگ Active PFC در مدار خود بار خازنی ندارند و در نتیجه ضریب توانی نزدیک 1 دارند .

 

همانطور که مشاهده می نمایید ، نمودار جریانی که توسط پاور با Active PFC مصرف شده است کمی با مصرف یک بار مقاومتی عادی تفاوت دارد .(ضریب توان چنین پاوری در full load در حدود 0.95- 0.99 می باشد )
نمودار زیر نتایج آزمایش شده مربوط به ضریب توان در بار را برای 3 حالت مختلف PFC نمایش می دهد :

 
گذشته از ایجاد ضریب توان نزدیک به ایده آل ، Active PFC برخلاف Passive PFC عملکرد پاور را بهبود می بخشد. در ابتدا ولتاژ ورودی رگولاتور اصلی پاور را به صورت خودکار تنظیم می نماید بنابراین پاور حساسیت کمتری نسبت به افت ولتاژ شبکه پیدا خواهد کرد و طراحی پاور برای ولتاژ ورودی سراسری 110-230 ساده تر خواهد شد و دیگر نیازی به سوئیچ دستی نمی باشد .
دوما ، Active PFC قدرت واکنش پاور در برابر افت ولتاژهای کوتاه مدت AC را می افزاید . در چنین زمانی پاور با استفاده از قدرت خازن های درون یکسو ساز HIGH-VOLTAGE به کار خود ادامه می دهد ، که این قدرت با توان دوم ولتاژ آنها نسبت دارد . بنابر این بازده این خازن ها به بیشتر از نصف افزایش می یابد .
در مقابل تمامی این حسنات ، فقط به دو مورد در اکتیو PFC انتقاد شده است : اول اینکه مانند پیچیدگی های سایر طراحی ها ، باعث کاهش قابلیت اطمینان پاور می شود و دوم اینکه راندمان قطعه PFC 100 درصد نیست. بنابراین اندکی باعث افزایش حرارت پاور می شود . ولی با این حساب مزایای Active PFC این انتقادات را برطرف می سازد .
در نهایت ،اگر شما به یک پاور با تصحیح ضریب توان نیاز دارید ، باید ابتدا مدلی را با Active PFC بررسی نمایید .این مدل ها ضریب توان قابل توجهی دارند و دیگر خصوصیات پاور را نیز بهبود می بخشند . از نظر کاربران خانگی ، پاورهایی با Active PFC باعث سهولت کار برای دارندگان UPS های کم توان نیز می شود . فرض نمایید شما یک UPS 500 VA در اختیار دارید ، 50 VA توسط مانیتور LCD شما مصرف می شود و 450 VA برای سیستمتان باقی می ماند . حال اگر شما بخواهید سیستم خود را به روز نمایید و بدانید که این پیکر بندی جدید ممکن است در حالت ماکزیمم بالاتر از 300 وات از پاور مصرف داشته باشد ، در این مورد پاوری با ضریب توان 0.7 وضریب راندمان 80 درصد (این اعداد نوعی ، برای یک پاور خوب است ) مصرف کل توان 500 VA = 300/(0.75*0.8) را در بر دارد ، حال آنکه اگر همان پاور با ضریب توان 0.95 استفاده گردد 300/(0.95*0.8)=395 VA مصرف خواهد کرد . همانطور که مشاهده می نمایید ، برای پاور ساپلای Non PFC , Passive PFC شما مجبور به عوض کردن UPS خود می باشید. زیرا UPS موجود نمی تواند این بار را تحمل کند ولی با پاور Active PFC یک ذخیره کم در حدود 55 VA برای شما باقی می ماند .
در پایان این بخش از مقاله ، تفاوت بین دو موضوع زیر را مد نظر داشته باشید . ضریب توان و ضریب راندمان . این دو موضوع ، دو مبحث کاملا متفاوت را مطرح می کنند . ضریب راندمان نسبت توان خروجی پاور به توان فعالی است که پاور از شبکه دریافت می کند . ضریب توان نسبت توان اکتیو مصرف شده از شبکه است به کل توانی که پاور از شبکه دریافت می کند . مدار PFC در پاور به طور غیر مستقیم بر روی مقدار توان اکتیو مصرفی تاثیر دارد زیرا پاور علاوه بر ولتاژِ که رگولاتور اصلی تغییر می دهد ، مقداری توان مصرف می نماید . هدف اصلی PFC کاهش مصرف توان راکتیو توسط منبع تغذیه می باشد ولی توان راکتیو هنگام محاسبه ضریب راندمان حساب نمی شود . بنابراین هیچ ارتباط مستقیمی بین ضریب توان و ضریب راندمان وجود ندارد ولی به طور غیر مستقیم و به واسطه بهبود در عملکرد سیستم، موجب افزایش ضریب راندمان می گردد.

Share this topic on AskShare this topic on BlinklistShare this topic on BmarksShare this topic on Share this topic on Del.icio.usShare this topic on DzoneShare this topic on DiggShare this topic on FacebookShare this topic on Feed Me LinksShare this topic on GoogleShare this topic on LiveShare this topic on MagnoliaShare this topic on MySpaceShare this topic on NetvouzShare this topic on NewsvineShare this topic on OneviewShare this topic on RedditShare this topic on SlashdotShare this topic on SpurlShare this topic on Print FriendlyShare this topic on MeneameShare this topic on Friend feedShare this topic on SquidooShare this topic on StumbleUponShare this topic on TechnoratiShare this topic on TipdShare this topic on TwitterShare this topic on YahooShare this topic on Google buzz


  آفلاین /><span class= آفلاین
  مدیر کل سایت
  *

 • ارسال: 5546

 • مجموع امتیاز 955
 • متاهل - مدافع حقوق حیوانات
  • جنجالی
پاسخ : پاور کامپیوتر
« پاسخ #3 در: اکتبر 10, 2010, 04:29:27 pm »

مطالب بسیار مفیدی بود ممنون

Share this topic on AskShare this topic on BlinklistShare this topic on BmarksShare this topic on Share this topic on Del.icio.usShare this topic on DzoneShare this topic on DiggShare this topic on FacebookShare this topic on Feed Me LinksShare this topic on GoogleShare this topic on LiveShare this topic on MagnoliaShare this topic on MySpaceShare this topic on NetvouzShare this topic on NewsvineShare this topic on OneviewShare this topic on RedditShare this topic on SlashdotShare this topic on SpurlShare this topic on Print FriendlyShare this topic on MeneameShare this topic on Friend feedShare this topic on SquidooShare this topic on StumbleUponShare this topic on TechnoratiShare this topic on TipdShare this topic on TwitterShare this topic on YahooShare this topic on Google buzz


  آفلاین /><span class= آفلاین
  کاربر جدید جنجالی
  *
 • ارسال: 1

 • مجموع امتیاز 0
پاسخ : پاور کامپیوتر
« پاسخ #4 در: نوامبر 26, 2010, 09:00:51 am »

سلام
من از منبع تغذیه 330 والت وافعی استفاده می کنم
ولی باز هم رایانه ام در موقعه کار ری استارت می شود و می دانم که از منبع تذیه است که توان کاری بایینتری نصبت و تجهیزات من دارد
چند سئوال در این مورد داشتم
1- آیا می شود از دو منبع تغذیه در یک سیستم استفاده کرد ؟
توجه :
 البته می توان سئویچی بر رو منبع تغذیه دوم گذاشت که هنگامی که منبع تغذیه اول روشن شد سئویچ عمل می کند و منبع دوم روشن می شود
نکته اصلی اینجاست که دستگاه هایی که از منبع دوم استفده می کنند بعد از چند ثانیه از منبع اول راه اندازی می شوند
2- آیا با توجه به این مسائل مشکلی برای سیستم بوجود می آید ؟
3- روش دیگر برای استفاده از دو منبع در یک سیستم وجود دارد ؟
4- اگر پردازنده سیستم از منبع 5+ باشد ولی از منبع 3.3+ استفاده کنیم چه مشکلی پیش خواهد آمد ؟
با تشکر و سپاس فراوان
2-

Share this topic on AskShare this topic on BlinklistShare this topic on BmarksShare this topic on Share this topic on Del.icio.usShare this topic on DzoneShare this topic on DiggShare this topic on FacebookShare this topic on Feed Me LinksShare this topic on GoogleShare this topic on LiveShare this topic on MagnoliaShare this topic on MySpaceShare this topic on NetvouzShare this topic on NewsvineShare this topic on OneviewShare this topic on RedditShare this topic on SlashdotShare this topic on SpurlShare this topic on Print FriendlyShare this topic on MeneameShare this topic on Friend feedShare this topic on SquidooShare this topic on StumbleUponShare this topic on TechnoratiShare this topic on TipdShare this topic on TwitterShare this topic on YahooShare this topic on Google buzz


  آفلاین /><span class= آفلاین
  کاربر جدید جنجالی
  *

 • ارسال: 232

 • مجموع امتیاز 78
 • به اندازه تعداد پلکایی که توعمرم میزنم دوستون دارم
  • تفريح كده
پاسخ : پاور کامپیوتر
« پاسخ #5 در: می 02, 2011, 12:49:51 pm »

بهرتره که شما از یه منبع تغذیه استفاده کنید ، اگه منبع تغذیه رو تست کردید و بازهم ریست میشه بهتره فن سی پی یو ( اینتل) رو نگاه کنید که کار میکنه یا نه و در نوع ای ام دی هم چک کنید سرعت کارکرد فن و درجه حرارت سی پی یو رو ، اگر مشکل از این قطعه نبود میتونه از گرافیک یا رم باشه که بازهم باید تست بشه و با توضیحاتی که شما دادید فکر نمیکنم مشکل از دستگاه تغذیه باشه

Share this topic on AskShare this topic on BlinklistShare this topic on BmarksShare this topic on Share this topic on Del.icio.usShare this topic on DzoneShare this topic on DiggShare this topic on FacebookShare this topic on Feed Me LinksShare this topic on GoogleShare this topic on LiveShare this topic on MagnoliaShare this topic on MySpaceShare this topic on NetvouzShare this topic on NewsvineShare this topic on OneviewShare this topic on RedditShare this topic on SlashdotShare this topic on SpurlShare this topic on Print FriendlyShare this topic on MeneameShare this topic on Friend feedShare this topic on SquidooShare this topic on StumbleUponShare this topic on TechnoratiShare this topic on TipdShare this topic on TwitterShare this topic on YahooShare this topic on Google buzz